Istoric

Mitu și Asociații are la origini forma de organizare a Cabinetului Individual de Avocatură Maria Cristina Mitu, înființat încă din anul 2003. Cu pași mărunți datorită volumului ridicat de muncă, dar constanți,  prin implicare în identificarea de soluții, s-a format o echipă ce s-a extins, s-au construit parteneriate solide cu clienții, iar serviciile oferite au fost diversificate, în funcție de necesitățile acestora.

De-a lungul timpului, echipa a oferit consultanță juridică pentru persoane fizice și juridice de drept public sau privat – producători de farmaceutice, producători și distribuitori de autovehicule recunoscuți atât național cât și internațional, societăți din domeniul dezvoltării și promovării imobilare, societăți de leasing, brokeraj, importanți jucători de pe piața de telecomunicații, societăți de furnizare echipamente și soluții software, societăți din domeniul construcțiilor, transportului, aeroportuar, resurselor umane.

Prin implicare, multă muncă și dorinta de dezvoltare, au fost extinse serviciile juridice, echipa fiind capabilă să își ajute clienții prin asistență și reprezentare juridică atât în fața instanțelor de judecată, cât și a celor de arbitraj, a Registrului Comerțului sau a altor instituții și companii de drept public.

De la înființare, cabinetul s-a confruntat cu numeroase provocări, dobândind astfel atât cunoștiințe, cît și o experiență semnificativă și know-how în oferirea de consultanță juridică în următoarele domenii:

 • Redactarea și negocierea contractelor colective de muncă, o regulamentelor de ordine interioară adaptate necesităților din domeniile specifice clientelei;
 • Redactarea și implementarea procedurilor interne de lucru, a codului de etică, asigurarea conformității activității clienților cu normele în vigoare;
 • Negocierea și implementarea acordurilor de interconectare între rețele de telecomunicații;
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, având ca obiect programele de calculator;
 • Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea activității în domeniul medical, al mediului, al construcțiilor;
 • Drepturi de autor și înregistrări la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • Implementarea unui parc fotovoltaic;
 • Implementarea din punct de vedere legal a proiectului de decontaminare a solului și a pânzei freatice;
 • Aplicarea legislației privind protecția mediului – obținerea de autorizații de mediu și de avize;
 • Autorizarea activității în domeniul colectării și valorificării deșeurilor din ambalaje;
 • Derularea tuturor formalităților pentru întocmirea dosarului cadastral și înscrierea în cartea funciară și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, pentru notarea în cartea funciară a operațiunilor conexe dreptului de proprietate cum ar fi dezmembrarea, alipirea, privilegiul, ipoteca;
 • Derularea proiectelor de acordare a creditelor ipotecare sau imobiliare în vederea realizării investițiilor imobiliare;
 • Redactarea de cereri de chemare de judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri procesuale de orice natură, precum și a tuturor înscrisurilor pe care le presupune participarea la negocieri pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor.

<< Inapoi