Accomplishments

1. Gestionarea conflictelor de munca

O realizare semnificativă a constat în reprezentarea unui jucător important din piața de handling aeronave la sol și tractare aeronave, în gestionarea conflictului colectiv de munca ce ar fi avut un impact negativ asupra companiei.

Societatea se confrunta cu un pericol iminent de declanșare a unei greve, cu grave consecințe asupra activității companiei și a traficului aerian. Prin muncă de echipă, implicare și diligență a fost posibilă amânarea grevei. Scopul pentru care a fost urmată această cale de acțiune a fost identificarea de soluții echilibrate pe termen lung.

Provocarea a fost triplă: de a găsi soluții juridice pentru interpretarea prevederilor codului muncii, coroborate cu legea dialogului social și cu legislația conexă; de a identifica cea mai bună variantă atât pentru angajator, cât și pentru angajați; și de a lua cea mai bună decizie strategică pe termen lung, ținând seama de potențialele riscuri asupra calității serviciilor oferite.

Decizia a fost cu atât mai dificilă, cu cât respectarea principiilor de etică a fost mai importantă pentru noi și clientul nostru. Ne păstrăm integritatea în business, respectăm munca îndeplinită cu profesionalism, dorim să depășim așteptările partenerilor noștri și acționăm pentru a preveni posibile viitoare conflicte.

Astfel, situația a fost stabilizată în urma negocierilor cu sindicatul, prin încheierea unui contract colectiv de muncă. Acesta, creat, implementat și adaptat ulterior servește la prevenirea și limitarea conflictelor de muncă.


2. Decontaminarea solului și a pânzei freatice

Mitu și Asociații s-a implicat în proiectul de decontaminare a solului și a pânzei freatice din dorința de a contribui la protecția condițiilor de mediu și reducerea poluării, cu scopul de a lăsa generațiilor ce urmează un loc mai sănătos în care să trăiască.

Prin acest proiect, societatea noastră s-a specializat într-un domeniu nou pentru România, al legislației de mediu privind decontaminarea solurilor. A fost primul proiect de acest gen realizat în țara noastră, cu ajutorul căruia s-au pus bazele procedurilor de verificare a lucrărilor de curatare a solului contaminat de reziduuri, in principal petrolifere.

Proiectul, cu o valoare finală de peste 25 milioane de euro a constat în oferirea de consultanță juridică privind normele de protecție a mediului aplicabile în țara noastra și Uniunea Europeană. Clientul nostru este una dintre cele mai mari companii de construcții din lume, prin divizia de Tehnologia mediului care se ocupă cu tratarea solurilor și a pânzei freatice.

Provocarea a constat în identificarea de soluții cu privire la modul de implementare a unor norme de procedură și bune practici care nu au mai fost aplicate anterior în România, deși legislația europeană era transpusă în acte normative interne.

În vederea executării și finalizării cu succes a proiectului, Clientul nostru, o companie austriacă având o semnificativă cifră de afaceri în România, ne-a solicitat consultanță juridică atât în domeniul legislației protecției mediului, cât și în materia demolării construcțiilor civile și industriale locale.

În urma proiectului au fost decontaminați peste 100.000 metri cubi de pământ, au fost purificați 3 milioane de metri cubi de apă freatică și au fost extrași circa 2.000.000 litri de produse petroliere. Pe acest teren, a fost realizat centrul de afaceri< Petrom City, o investitie de 130 de milioane de euro, ce funcționează pe baza unui sistem inovativ de producere și consum al energiei, cu o eficiență energetică ridicată.


3. Centrul Regional de îngrijiri socio-medicale integrate BARILIFE

Implicarea în acest proiect a venit ca urmare firească a principiului conform căruia, ajutându-ți semenii – contribui la evoluția societății în integralitatea ei. Provocarea a constat în lansarea pe piața romanească a primului furnizor de servicii specializate combinate, la domiciliu, atât de tip medical, cât și de tip social.

Particularitatea serviciilor furnizate de către Fundația Barilife este dată de faptul că acestea se poziționează atât în sfera serviciilor social-medicale specializate cât și în sfera serviciilor de natura strict socială, ceea ce a dus la apariția unor impedimente în stabilirea cadrului legal de înființare și de organizare.

Mai exact, echipa de avocați a identificat și implementat soluții viabile, în contextul lacunei legislative, privind forma juridică sub care furnizorul să se înființeze și să funcționeze. Acest lucru s-a întâmplat deoarece serviciile oferite prin proiect nu se încadrau în aceeași categorie, astfel încât o anumită formă juridică de organizare corespundea furnizării unei anumite categorii de servicii, iar o altă formă juridică de organizare corespundea furnizării unei alte categorii de servicii. De acestea depindeau și procedurile de identificare și obținere a numeroasele autorizații și avize necesare pentru derularea activității de către furnizor.

Serviciile se bazau pe principiul dedicării exclusive, permanente și imediate nevoilor medicale si sociale ale abonaților furnizorului, în funcție de pachetul de servicii pentru care s-a optat. În aria serviciilor social-medicale specializate erau încadrate serviciile medicale la domiciliu constând în analize și vizite medicale, diagnostic și tratament, în timp ce în aria serviciilor de natura strict socială erau încorporate serviciile la domiciliu constând în suport în gospodarie, reabilitare și adaptare a mediului ambiant, paza si protectie.

O altă noutate, a constat în aceea că furnizarea permanentă a serviciilor presupunea un echipament tehnologic avansat, cu posibilitatea de activare de către beneficiarul abonat printr-o simplă apăsare de buton, destinat să asigure conectarea automata la call center-ul furnizorului, în vederea comunicării dispecerului a problemei survenite și pentru asigurarea rezolvării imediate a acesteia, conform tipului de serviciu pentru care s-a realizat abonarea.

Experiența profesională a membrilor echipei noastre a contribuit în mod substanțial la realizarea și implementarea unei strategii de interpretare a prevederilor legale și de comunicare permanentă cu autoritățile, a căror competență a fost implicată de procesul de inființare și desfășurare a activității furnizorului. În acest fel s-au planificat etapele proiectului, atât sub aspectul obținerii tuturor documentelor aferente cât și sub aspect contractual, respectiv redactarea și negocierea cu prestatorii furnizorului, precum și înheierea convențiilor cu beneficiarii finali.