RFI Romania 28-NOIEMBRIE-2016

Drepturile salariaților în cazul transferului de întreprindere

Autor : Constantin Rudnitchi

La nivelul Uniunii Europene, reglementările privind transferul de întreprindere se referă în principal la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul unui astfel de caz.

Despre legislația din România cu privire la transferul de întreprinderi, încă nearmonizată cu cea europeană, ne vorbeşte astăzi avocat Maria Cristina Mitu, Partener Coordonator fondator al Casei de Avocatură Mitu și Asociații:

Companiile se văd nevoite să se restructureze, să se transforme pentru a-şi optimiza costurile şi pentru a a ajunge la scopul economic final al oricărei entităţi economice şi anume profitul.

Este un subiect destul de sensibil mai ales din perspectiva legislaţiei noastre care, deși în mare parte incomplet transpusă de la nivel european, nu reușește să răspundă întrebărilor practice cu care se întâlnesc companiile, motiv pentru care este necesar să depăşim graniţele jurisdicției și să ne oprim la directiva aplicabilă şi mai cu seamă la jurisprudența relevantă a Curţii Europene de Justiție.
Transferul de întreprindere este transferul unei unități care își menține identitatea, înțeleasă ca un ansamblu organizat de mijloace, cu obiectivul de a desfășura o activitate economică, indiferent dacă acea activitate este centrală sau auxiliară.
Deşi unul dintre criteriile utilizate pentru a stabili dacă a operat un transfer de întreprindere este acela al transmiterii de bunuri între societăţile participante la transfer, absenţa acestei operaţiuni nu poate conduce în mod necesar la concluzia că nu a avut loc un transfer de întreprindere, mai ales într-un caz în care desfăşurarea activităţii depinde în mare măsură de forţa de muncă.

Măsurile de restructurare sau transformare a companiilor acoperă o arie foarte largă de operaţiuni variind de la schimbări majore pentru controlul acestora, prin fuziuni sau divizări şi până la schimbări care poate la o primă vedere nu pun probleme, precum achiziţii de portofolii de clienţi, achiziţii de fond de comerţ, sau de anumite de bunuri ale unei companii.
De asemenea, atunci când o companie externalizează anumite servicii care pot fi văzute ca o funcţiune de sine-stătătoare, iar la preluarea acestora, furnizorul extern preia şi bunuri, locaţii sau echipamentele pe baza cărora se prestează activitatea externalizată, această procedură poate fi calificată ca şi transfer de întreprindere şi furnizorul extern să aibă obligaţia de a prelua şi angajaţii care deservesc activitatea externalizată.
În astfel de situaţii, pentru a aprecia dacă în cauză a operat un transfer de întreprindere, trebuie făcută o analiză în ansamblu şi urmărite efectele acelei operaţiuni, iar nu raportat la un singur element ce ar putea exclude poate existenţa unui transfer.

Constantin Rudnițchi: Există o serie de drepturi pe care le au angajaţii unei întreprinderi care se află într-un proces de transfer.

Avocat Maria Cristina Mitu:  Transferul drepturilor şi obligaţiilor are loc de drept, prin efectul legii. Transferul întreprinderii, unei unități din aceasta sau o unei părți de întreprindere nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților. 

Atunci când este vorba  despre transfer colectiv, contractele individuale de muncă își produc în continuare efectele, acestea fiind preluate de noul angajator. Transferul colectiv va presupune, în esență, o modificare a contractului de muncă cu privire la angajator și eventual a locului de muncă. Modificarea se produce la data transferului întreprinderii, unității sau al unor părți ale acestora.

Contractele individuale de muncă ale salariaților ce fac parte din transferul de întreprindere nu încetează, ci vor fi transferate cesionarului care devine noul angajator. 

În consecinţă, în cazul în care vreuna dintre societăţi decide încetarea raportului de muncă a vreunui salariat exclusiv pe motivul transferului de întreprindere, măsura concedierii va putea fi considerată ca nelegală de către instanţă de judecată.

Acest lucru nu poate să însemne, însă, ca un salariat nu poate refuza transferul, urmând să pună capăt raportului său de muncă prin demisie.

Recomandăm emiterea unei Decizii colective de transfer, care conține în anexă lista cu salariații transferați și condițiile contractuale în vigoare la data transferului, decizie ce se aduce la cunoștința salariaților și va deveni parte integrantă a contractului individual de muncă.


Source : Drepturile salariaților în cazul transferului de întreprindere – RFI Romania

<< Inapoi