IMOBILIARE

Proiecte
• consultanta si asistenta juridica acordate unor companii nationale/internationale in vederea achizitionarii de imobile;
• redactare due diligence cu privire la situatia juridica a imobilelor;
• verificarea situatiei juridice a imobilelor la autoritatile competente cum ar fi Biroul de Carte Funciara, Directia de Impozite si Taxe Locale, Primarie (obtinerea certificatelor fiscale, extraselor de carte funciara de informare);
• derularea tuturor formalitatilor pentru intocmirea dosarului cadastral si inscrierea in cartea funciara si efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, pentru notarea in cartea funciara a operatiunilor conexe dreptului de proprietate cum ar fi dezmembrarea, alipirea, privilegiu, ipoteca;
• acordarea de asistenta juridica, in vederea stabilirii situatiei juridice a unor terenuri;
• asistarea clientilor in derularea proiectelor de acordare a creditelor ipotecare sau imobiliare in vederea realizarii investitiilor imobiliare;
• analizarea documentelor de proprietate, a extraselor de carte funciara, a documentatiei cadastrale;
• redactarea contractelor de vanzare-cumparare cu garantie imobiliara si a contractelor de garantie imobiliara;
• redactarea contractelor de inchiriere privind spatii situate in centre comerciale.

Servicii

•redactarea de opinii legale si rapoarte de due diligence cu privire la situatia juridica a imobilelor;
•redactare de antecontracte, contracte de vanzare-cumparare, contracte de inchiriere, contracte de ipoteca si acordarea asistentei juridice in fata notarului public pentru semnarea si autentificarea tuturor acestor tipuri de contracte;
• verificarea regimului tehnic si juridic al imobilelor la autoritatile publice competente;
• efectuarea tuturor formalitatilor legate de cartea funciara privind existenta/inexistenta sarcinilor care greveaza imobilele;
• verificarea regimului fiscal al imobilelor la Directia de Impozite si Taxe Locale;
• asistenta si consultanta juridica in ample tranzactii imobiliare.

<< Inapoi