MEDIU

Proiecte
• consultanta si asistenta juridica acordate unei importante societati din domeniul constructiilor privind implementarea din punct de vedere legal al proiectului de decontaminare a solului si a panzei freatice;
• consultanta si asistenta juridica acordate unor importante companii nationale in domeniul legislatiei protectiei mediului;
• analizarea modului in care autoritatile locale au respectat normele de drept administrativ cu ocazia emiterii actelor si desfasurarii actiunilor pentru reglementarea organizarii si functionarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare;
• reprezentare si asistenta juridica in fata Agentiei pentru Protectia Mediului acordate unei importante societati de transport in vederea autorizarii activitatii in domeniul colectarii si valorificarii deseurilor din ambalaje;
• consultanta si asistenta juridica acordate unui cunoscut restaurant in obtinerea de autorizatii de mediu si de avize;
• redactarea de rapoarte de due diligence pentru clienti din domeniul transporturilor si al serviciilor de curatenie, cu privire la aspecte de mediu;
• analizarea rapoartelor de mediu asupra apei si in vederea identificarii modului in care normele locale au fost implementate;
• intocmirea documentatiei specifice obtinerii avizelor si autorizatiilor de mediu necesare derularii activitatii societatilor comerciale activand in arii diverse.

Servicii
• asigurarea unei stranse colaborari cu autoritatile si institutiile publice competente in domeniu, cum ar fi Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Administratia Nationala Apele Romane;
• asistenta si consultanta juridica privind aplicabilitatea reglementarilor specifice in domeniul mediului;
• elaborarea de opinii juridice privind legalitatea organizarii si functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si cu privire la stabilirea modului de gestiune al serviciului;
• consultanta, asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor specifice obtinerii avizelor si autorizatiilor de mediu necesare derularii activitatii societatilor comerciale;
• asigurarea asistentei juridice sau a reprezentarii in fata Agentiilor de Protectia Mediului, Comisariatelor Garzii de Mediu, Administratiei Nationale a Apelor Romane pe toata durata autorizarii.

<< Inapoi