RELATII DE MUNCA

Proiecte
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei clinici medicale supusa unei proceduri de fuziune prin absorbtie privind transferul salariatilor in societatea absorbanta;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei clinici medicale privind continutul contractelor de munca incheiate cu medicii;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul telecomunicatiilor privind continutul contractelor de munca al salariatilor care erau tinuti la respectarea principiilor confidentialitatii si neconcurentei;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul consultantei tehnologice privind redactarea si asigurarea implementarii la nivelul societatii a procedurilor interne;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul infrastructurii de transport terestru privind redactarea si implementarea regulamentului de ordine interioara;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul telecomunicatiilor privind redactarea si implementarea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul telecomunicatiilor privind derularea procedurii prealabile de cercetare disciplinara a salariatului;
• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati importante in domeniul tipografiei privind implementarea procedurii de restructurare.

Servicii
• asistenta si reprezentare juridica in procedura de concediere individuala sau colectiva;
• redactarea contractelor individuale/ colective de munca;
• redactarea de regulamente, proceduri si norme interne;
• asistenta si reprezentare juridica privind clauzele speciale incluse in contractele individuale de munca;
• intocmirea rapoartelor de due diligence privind aspecte de dreptul muncii.

<< Inapoi