Mitu și Asociații are o experiență bogată în domeniul dreptului societar. Echipa de corporate organizată la nivelul Mitu și Asociații derulează atât pentru persoane juridice române cu capital privat cât și pentru persoane juridice străine cu capital privat sau mixt, diverse activități de drept societar materializate în consultanță și coordonarea proceselor de înființare a societăților, sucursalelor și filialelor, transferul acțiunilor, fuziuni și achiziții, implementarea diverselor modificări aduse structurii corporative a societății precum și dizolvări și lichidări.

Stăm alături de clienții noștri ulterior constituirii pentru a le oferi confortul schimbărilor societare, reprezentării în Adunările generale ale asociaților/acționarilor, participare în consiliile de administrație.

Mitu și Asociații oferă și servicii de consultanță prealabilă constituirii unei societăți. Știm că este o decizie dificilă care va avea impact asupra asociaților dar implicit și asupra membrilor apropiați ai familiei. Este o decizie pe care trebuie să o iei informat în legatură cu oportunitățile dar și riscurile la care te expui. Constituirea unei societăți este un proces bine reglementat și de aceea credem că provocarea noastră este să informăm clientul asupra beneficiilor de a fi antreprenor, obligațiilor fiscale, posibilităților de finanțare, riscul asumat.