Prezentul document descrie Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (”Politica privind Protecția Datelor” sau ”Politica”), reprezentând totodată Declarația de Confidențialitate la care Mitu & Asociații (”Societatea”, ”noi” sau ”nouă” sau ” Mitu & Asociații”) se angajează.

Având în vedere calitatea noastră de avocați și obligația profesională de confidențialitate, ne angajăm să păstrăm discreția deplină asupra informațiilor care ne sunt încredințate, inclusiv asupra Datelor cu Caracter Personal ale clienților și ale celorlalte persoane cu care intrăm în contact.

Societatea recunoaște și susține dreptul la confidențialitate și intimitate al tuturor persoanelor și respectă aceste drepturi când colectează și prelucrează Date cu Caracter Personal, conformându-se tuturor reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).

CONTINUARE