parallax background

19 ANI DE EXPERIENȚĂ

MEREU ÎN DIRECȚIA POTRIVITĂ

ZECI DE PROIECTE DE SUCCES

ECHIPĂ PUTERNICĂ

PROIECTE & REALIZĂRI


 

 

 

 

 


DOMENII DE EXPERTIZĂ:

IT&C

Proiecte:

• consultanță și asistență juridică acordate unor importante companii naționale în domeniul comunicațiilor electronice privind implementarea prevederilor OUG nr. 111/ 2011;

• consultanță și asistență juridică privind organizarea loteriilor publicitare prin intermediul terminalelor de tip ATM de către o companie importantă în domeniul furnizării soluțiilor și echipamentelor software;

• consultanță și asistență juridică acordate unor jucători semnificativi în domeniul furnizării serviciilor de internet și telecomunicații privind negocierea și implementarea acordurilor de interconectare între rețele;

• consultanță și asistență juridică acordate unei importante societăți de furnizare echipamente și soluții software privind negocierea și concretizarea relației contractuale stabilite cu un producător de aplicații soft la comandă, având că obiect crearea și implementarea unor aplicații software personalizate, pe platforma Oracle, conform indicațiilor clientului final;

• consultanță și asistență juridică acordate unei corporații naționale privind negocierea și implementarea unui contract de servicii având că obiect închirierea liniilor de transmitere a serviciilor privind capacitate de date precum IP și SDH.

Servicii:

• asigurarea unei strânse colaborări cu autoritățile și instituțiile publice competențe în domeniu cum ar fi Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

• consultanță și asistență juridică privind aplicabilitatea reglementărilor specifice domeniului comunicațiilor electronice;

• consultanță și asistență juridică privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, având că obiect programele de calculator;

• redactarea și negocierea diverselor contracte pentru livrarea de echipamente de telecomunicații sau pentru furnizarea de soluții informatice;

• negocierea și încheierea acordurilor de interconectare între operatorii de rețele de comunicații;

• consultanță și asistență juridică privind protejarea drepturilor utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice;

• consultanță juridică în domeniul comerțului electronic și al plăților electronice.

MEDICAL

Proiecte:

• asistență și reprezentare juridică acordate unei clinici medicale privind obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea activității în domeniul medical;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei fundații privind obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea activității în domeniul medical;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei persoane fizice privind demararea cercetării unui cadru medical prin sesizarea Colegiului Medicilor din România.

Servicii:

• asistență juridică și reprezentare în față Colegiului Medicilor și a instanțelor judecătorești în litigiile privind culpă medicală;

• asistență juridică privind asigurarea aplicabilității prevederilor legale în vigoare la nivelul instituțiilor de sănătate.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proiecte:

• consultanță și asistență juridică privind înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru o importantă rețea de restaurante a mărcii comunitare;

• consultanță și asistență juridică privind litigiul dintre o societate importantă pe piață resurselor umane din România și un operator cunoscut de servicii de telefonie având drept obiect obligarea operatorului de telefonie de a înceta utilizarea unui logo și a unei combinații de cuvinte identice cu marca combinată înregistrată legal la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de societate și concretizat în câștigarea cauzei în favoarea societății;

• consultanță și asistență juridică privind cesiunea drepturilor de autor de către un artist celebru de naționalitate română;

• consultanță și asistență juridică acordate unui important furnizor de echipamente hardware și software privind înregistrarea în registrul național al programelor de calculator;

• consultanță și asistență juridică acordate unui importator din România de filme străine privind implementarea și derularea relației contractuale cu producătorul.

Servicii:

• înregistrare de mărci la nivel național și comunitar;

• consultanță și asistență juridică privind cesiunea mărcilor precum și a drepturilor de proprietate intelectuală;

• consultanță și asistență juridică privind înregistrarea și protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

• consultanță și asistență juridică privind diverse operațiuni de reproducere, închiriere, protejare, adaptare a unui software precum și modalitarea de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu acesta;

• consultanță și asistență juridică privind înscrierea în cadrul registrelor speciale ținute și organizate la nivelul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

•asistență și reprezentare juridică înaintea instituțiilor competențe în domeniu precum Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

SOCIETAR, FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII

Proiecte:

• asistenta si reprezentare juridica acordate unei societati de leasing financiar privind diverse aspecte de drept societar ale societatilor care solicita acordarea de credite;

• asistenta si reprezentare juridica acordate unor societati listate la bursa privind diverse aspecte de drept societar;

• asistenta si reprezentare juridica acordate unui important producator si distribuitor de autovehicule recunoscut atat national cat si international privind diverse aspecte de drept societar;

• asistenta si reprezentare juridica acordate inaintea Registrului Comertului unei societati din domeniul dezvoltarii si promovarii imobilare privind finalizarea si implementarea cu succes a procesului de dizolvare si lichidare voluntara a societatii in cadrul careia partile sociale ale unui asociat erau poprite;

• asistenta si reprezentare juridica acordate inaintea Registrului Comertului unei societati din domeniul transporturilor privind rezervarea cu succes si pastrarea denumirii societatii care prezenta elemente de similaritate cu denumirile altor doua societati;

• asistenta si reprezentare juridica acordate unei importante societati de leasing privind reorganizarea managementului societatii;

• asistenta si reprezentare juridica acordate unor mari societati de brokeraj din Romania privind cesiunea actiunilor in cadrul acestora;

• asistenta si reprezentare juridica privind infiintarea si derularea activitatii unei clinici medicale;

• asistenta si reprezentare juridica acordate unui important jucator pe piata de telecomunicatii din Romania privind fuziunea sa cu o societate de profil.

Servicii:

• asistenta si reprezentare juridica privind infiintarea societatilor comerciale, asociatiilor si fundatiilor;

• asistenta si reprezentare juridica privind organizarea zilnica a aspectelor societare;

• asistenta si reprezentare juridica privind modificari ale capitalului social precum si ale structurii asociatilor;

• asistenta si reprezentare juridica privind protectia asociatului minoritar;

• coordonarea si implementarea proiectelor de fuziuni si achizitii precum si a celor de dizolvare si lichidare voluntara;

• intocmirea rapoartelor de due diligence privind aspecte societare.

RELAȚII DE MUNCĂ

Proiecte:

• asistență și reprezentare juridică acordate unei clinici medicale supusă unei proceduri de fuziune prin absorbție privind transferul salariaților în societatea absorbantă;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei clinici medicale privind conținutul contractelor de muncă încheiate cu medicii;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul telecomunicațiilor privind conținutul contractelor de muncă al salariaților care erau ținuți la respectarea principiilor confidențialității și neconcurentei;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul consultanței tehnologice privind redactarea și asigurarea implementării la nivelul societății a procedurilor interne;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul infrastructurii de transport terestru privind redactarea și implementarea regulamentului de ordine interioară;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul telecomunicațiilor privind redactarea și implementarea contractului colectiv de muncă la nivelul unității;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul telecomunicațiilor privind derularea procedurii prealabile de cercetare disciplinară a salariatului;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți importante în domeniul tipografiei privind implementarea procedurii de restructurare.

Servicii:

• asistență și reprezentare juridică în procedura de concediere individuală sau colectivă;

• redactarea contractelor individuale/ colective de muncă;

• redactarea de regulamente, proceduri și norme interne;

• asistență și reprezentare juridică privind clauzele speciale incluse în contractele individuale de muncă;

• întocmirea rapoartelor de due diligence privind aspecte de dreptul muncii.

ENERGIE

Proiecte:

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți cu capital integral românesc privind implementarea unui parc fotovoltaic;

• asistență și reprezentare juridică acordate unei societăți cu capital mixt privind implementarea unui parc eolian;

• redactarea unui raport de due diligence în beneficiul unei societăți de leasing, privind autorizațiile și licențele obținute de o societate care activează în domeniul energiei regenerabile în scopul acordării unui credit de finanțare.

Servicii:

• asistență și reprezentare juridică privind contractele de energie;

• asistență și reprezentare juridică privind dispozițiile legale care se aplică în domeniu;

• asistență și reprezentare juridică înaintea instituțiilor competențe în domeniu precum și înaintea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Enegiei;

• asistență și reprezentare juridică privind contractele comerciale încheiate pentru implementarea proiectelor energetice.

MEDIU

Proiecte:

• consultanță și asistență juridică acordate unei importante societăți din domeniul construcțiilor privind implementarea din punct de vedere legal al proiectului de decontaminare a solului și a pânzei freatice;

• consultanță și asistență juridică acordate unor importante companii naționale în domeniul legislației protecției mediului;

• analizarea modului în care autoritățile locale au respectat normele de drept administrativ cu ocazia emiterii actelor și desfășurării acțiunilor pentru reglementarea organizării și funcționarii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;

• reprezentare și asistență juridică în față Agenției pentru Protecția Mediului acordate unei importante societăți de transport în vederea autorizării activității în domeniul colectării și valorificării deșeurilor din ambalaje;

• consultanță și asistență juridică acordate unui cunoscut restaurant în obținerea de autorizații de mediu și de avize;

• redactarea de rapoarte de due diligence pentru clienți din domeniul transporturilor și al serviciilor de curățenie, cu privire la aspecte de mediu;

• analizarea rapoartelor de mediu asupra apei și în vederea identificării modului în care normele locale au fost implementate;

• întocmirea documentației specifice obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu necesare derulării activității societăților comerciale activând în arii diverse.

Servicii:

• asigurarea unei strânse colaborări cu autoritățile și instituțiile publice competențe în domeniu, cum ar fi Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Națională Apele Române;

• asistență și consultanță juridică privind aplicabilitatea reglementărilor specifice în domeniul mediului;

• elaborarea de opinii juridice privind legalitatea organizării și funcționarii serviciilor de utilități publice, precum și cu privire la stabilirea modului de gestiune al serviciului;

• consultanță, asistență și reprezentare în cadrul procedurilor specifice obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu necesare derulării activității societăților comerciale;

• asigurarea asistenței juridice sau a reprezentării în față Agențiilor de Protecția Mediului, Comisariatelor Gărzii de Mediu, Administrației Naționale a Apelor Române pe toată durata autorizării.

IMOBILIARE

Proiecte:

• consultanță și asistență juridică acordate unor companii naționale/internaționale în vederea achiziționării de imobile;

• redactare due diligence cu privire la situația juridică a imobilelor;

• verificarea situației juridice a imobilelor la autoritățile competențe cum ar fi Biroul de Carte Funciară, Direcția de Impozite și Taxe Locale, Primărie (obținerea certificatelor fiscale, extraselor de carte funciară de informare);

• derularea tuturor formalităților pentru întocmirea dosarului cadastral și înscrierea în cartea funciară și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, pentru notarea în cartea funciară a operațiunilor conexe dreptului de proprietate cum ar fi dezmembrarea, alipirea, privilegiu, ipotecă;

• acordarea de asistență juridică, în vederea stabilirii situației juridice a unor terenuri;

• asistarea clienților în derularea proiectelor de acordare a creditelor ipotecare sau imobiliare în vederea realizării investițiilor imobiliare;

• analizarea documentelor de proprietate, a extraselor de carte funciară, a documentației cadastrale;

• redactarea contractelor de vânzare-cumpărare cu garanție imobiliară și a contractelor de garanție imobiliară;

• redactarea contractelor de închiriere privind spații situate în centre comerciale.

Servicii:

•redactarea de opinii legale și rapoarte de due diligence cu privire la situația juridică a imobilelor;

•redactare de antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă și acordarea asistenței juridice în față notarului public pentru semnarea și autentificarea tuturor acestor tipuri de contracte;

• verificarea regimului tehnic și juridic al imobilelor la autoritățile publice competențe;

• efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară privind existența/inexistentă sarcinilor care grevează imobilele;

• verificarea regimului fiscal al imobilelor la Direcția de Impozite și Taxe Locale;

• asistență și consultanță juridică în ample tranzacții imobiliare.

LITIGII ȘI EXECUTĂRI SILITE

Proiecte:

• acordarea de asistență juridică unei societăți cu rol semnificativ în piață construcțiilor la nivel național, pentru un proiect imobiliar cu o valoare finală de peste 32 milioane de euro. Activitatea a constat în asigurarea serviciilor juridice, cu predilecție prin reprezentarea în față instanțelor judecătorești, în cadrul unor litigii aflate în legătură directă cu acest proiect imobiliar;

• acordarea de asistență juridică unor persoane fizice, reprezentate cu succes în față instanțelor judecătorești, în mai multe litigii având că obiect revendicarea unor bunuri imobile confiscate în perioada comunistă. Că urmare a acestor demersuri juridice, foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au reușit să între în posesia respectivelor bunuri sau au fost despăgubiți în mod efectiv, de către Statul Român;

• acordarea de asistență juridică unor cetățeni străini, reprezentați în față instanțelor judecătorești de contencios administrativ, în mai multe litigii având că obiect obținerea sau prelungirea unui drept de ședere pe teritoriul României, în principal, în vederea desfășurării de activități comerciale.

Servicii:

• suport legal acordat clienților în stabilirea unei strategii procesuale pentru fiecare problema pentru care doresc să dezvolte soluții creative de succes;

• consultanță juridică cu privire la cel mai bun curs de acțiune cu scopul de a sprijini clienții pentru atingerea obiectivelor asumate;

• redactarea de cereri de chemare de judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri procesuale de orice natură, precum și a tuturor înscrisurilor pe care le presupune participarea la negocieri pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor;

• asistență și reprezentarea intereselor clienților în ceea ce privește relația cu organele abilitate să deruleze activități de executare silită (birouri de executori judecătorești, instanțe de judecată);

• redactarea și introducerea în instanța a contestațiilor la executare, precum și a altor cereri și acțiuni menite să apere interesele clienților, asigurând reprezentarea acestora în toate gradele de jurisdicție.

Pentru alte clarificări, vă rugăm să ne scrieți mai jos: