Primăria Municipiului București – Litigii

Începând cu anul 2013, Casa de avocatură Mitu și Asociații a reprezentat Primăria Municipiului București într-un număr de aproximativ 150 de litigii care au implicat o muncă de echipă, abilități de comunicare în cadrul echipei, în special în momentele în care opiniile divergente și bine argumentate trebuiau conciliate spre a găsi cea mai bună strategie pentru soluționarea speței încredințate.

Cunoștințele profunde de drept civil și substanțial în materii diferite precum cea a legilor de reparație, exproprierilor, achizițiilor publice dar și recuperări de creanțe, drept administrativ și fiscal, procedura insolvenței au determinat o rată de succes incredibilă în dosarele în care am reprezentat Primăria Municipiului București.

Varietatea problematicilor de drept supuse atenției echipei în timpul derulării acestui proiect a reprezentat o provocare constantă, ne-a ajutat să creștem profesional. Echipa care a lucrat de-a lungul anilor în acest proiect a fost implicată, fiecare dintre avocații seniori sau stagiari dedicându-și parte din timpul și energia sa.

 

 

Proiecte majore de infrastructură

În ultimii ani, Mitu și Asociații a promovat atât local cât și la nivel european proiectele de infrastructură aflate în strategia națională de dezvoltare a României. În acest scop, Mitu și Asociații a organizat conferințe în Londra la care a avut ca invitați membri ai Guvernului României și a participat la evenimente organizate de autoritățile române în același scop.

Ca urmare, Mitu și Asociații oferă consultanță unui mare grup specializat în proiectare și executare de construcții civile în ceea ce privește procedura de achiziții publice, parteneriatele publice private dar și asigurarea fluxului de informații pentru activitatea curentă. Grupul reprezentat de noi vizează realizarea în România a mai multor proiecte cu o valoare totală de peste 3 miliarde de euro și se bazează pe echipa noastră pentru a își realiza obiectivele de dezvoltare pe termen lung.


 

Decontaminarea solului și a pânzei freatice

Mitu și Asociații s-a implicat în proiectul de decontaminare a solului și a pânzei freatice din dorința de a contribui la protecția condițiilor de mediu și reducerea poluării, cu scopul de a lăsa generațiilor ce urmează un loc mai sănătos în care să trăiască.

Prin acest proiect, societatea noastră s-a specializat într-un domeniu nou pentru România, al legislației de mediu privind decontaminarea solurilor. A fost primul proiect de acest gen realizat în țara noastră, cu ajutorul căruia s-au pus bazele procedurilor de verificare a lucrărilor de curățare a solului contaminat de reziduuri, în principal petrolifere.

Proiectul, cu o valoare finală de peste 25 milioane de euro a constat în oferirea de consultanță juridică privind normele de protecție a mediului aplicabile în țara noastră și Uniunea Europeană. Clientul nostru este una dintre cele mai mari companii de construcții din lume, prin divizia de Tehnologia mediului care se ocupă cu tratarea solurilor și a pânzei freatice.

Provocarea a constat în identificarea de soluții cu privire la modul de implementare a unor norme de procedură și bune practici care nu au mai fost aplicate anterior în România, deși legislația europeană era transpusă în acte normative interne.

În vederea executării și finalizării cu succes a proiectului, Clientul nostru, o companie austriacă având o semnificativă cifră de afaceri în România, ne-a solicitat consultanță juridică atât în domeniul legislației protecției mediului, cât și în materia demolării construcțiilor civile și industriale locale.

În urma proiectului au fost decontaminați peste 100.000 metri cubi de pământ, au fost purificați 3 milioane de metri cubi de apă freatică și au fost extrași circa 2.000.000 litri de produse petroliere. Pe acest teren, a fost realizat centrul de afaceri Petrom City, o investiție de 130 de milioane de euro, ce funcționează pe baza unui sistem inovativ de producere și consum al energiei, cu o eficiență energetică ridicată.


 

Centrul Regional de îngrijiri socio-medicale integrate BARILIFE

Implicarea în acest proiect a venit ca urmare firească în evoluția echipei – ajutându-ți semenii – contribui la evoluția societății în integralitatea ei. Provocarea a constat în lansarea pe piața românească a primului furnizor de servicii specializate combinate, la domiciliu, atât de tip medical cât și de tip social.

Particularitatea serviciilor furnizate de către Fundația Barilife este dată de faptul că acestea se poziționează atât în sfera serviciilor social-medicale specializate cât și în sfera serviciilor de natură strict socială, ceea ce a dus la apariția unor impedimente în stabilirea cadrului legal de inființare și de organizare.

Mai exact, echipa de avocați a identificat și implementat soluții viabile, în contextul lacunei legislative, privind forma juridică sub care furnizorul să se înființeze și să funcționeze. Acest lucru s-a întâmplat deoarece serviciile oferite prin proiect nu se încadrau în aceeași categorie, astfel încât o anumită formă juridică de organizare corespundea furnizării unei anumite categorii de servicii, iar o altă formă juridică de organizare corespundea furnizării unei alte categorii de servicii. De acestea depindeau și procedurile de identificare și obținere a numeroaselor autorizații și avize necesare pentru derularea activității de către furnizor.

Serviciile se bazau pe principiul dedicării exclusive, permanente și imediate nevoilor medicale și sociale ale abonaților furnizorului, în funcție de pachetul de servicii pentru care s-a optat. În aria serviciilor social-medicale specializate erau încadrate serviciile medicale la domiciliu constând în analize și vizite medicale, diagnostic și tratament, în timp ce în aria serviciilor de natură strict socială erau încorporate serviciile la domiciliu constând în suport în gospodărie, reabilitare și adaptare a mediului ambiant, pază și protecție.

O altă noutate, a constat în aceea că furnizarea permanentă a serviciilor presupunea un echipament tehnologic avansat, cu posibilitatea de activare de către beneficiarul abonat printr-o simplă apăsare de buton, destinat să asigure conectarea automată la call center-ul furnizorului, în vederea comunicării dispecerului a problemei survenite și pentru asigurarea rezolvării imediate a acesteia, conform tipului de serviciu pentru care s-a realizat abonarea.

Experiența profesională a membrilor echipei noastre a contribuit în mod substanțial la realizarea și implementarea unei strategii de interpretare a prevederilor legale și de comunicare permanentă cu autoritățile, a căror competență a fost implicată de procesul de inființare și desfășurare a activității furnizorului. În acest fel s-au planificat etapele proiectului, atât sub aspectul obținerii tuturor documentelor aferente cât și sub aspect contractual, respectiv redactarea și negocierea cu prestatorii furnizorului, precum și încheierea convențiilor cu beneficiarii finali.


 

Gestionarea conflictelor de muncă

O realizare semnificativă a constat în reprezentarea unui jucător important din piața de handling aeronave la sol și tractare aeronave, în gestionarea conflictului colectiv de muncă ce ar fi avut un impact negativ atât asupra asupra companiei cât și asupra traficului aerian de pe cel mai important aeroport din București.

Clientul se confrunta cu un pericol iminent de declanșare a unei greve, cu grave consecințe asupra activității companiei și perturbarea traficului aerian. Prin muncă de echipă, implicare și diligență a fost posibilă suspendarea legală a demersurilor începute de către sindicat. Clientul a câștigat timpul necesar desfășurării unor negocieri echilibrate, fără presiunea opririi activității de către salariați, reușind impreună a identifica soluții echilibrate pe termen lung care au conferit stabilitate atât clientului cât mai ales angajaților.

Provocarea a fost triplă: de a găsi soluții juridice pentru interpretarea prevederilor codului muncii, coroborate cu legea dialogului social și cu legislația conexă; de a identifica cea mai bună variantă atât pentru angajator, cât și pentru angajați; și de a lua cea mai bună decizie strategică pe termen lung, ținând seama de potențialele riscuri asupra calității serviciilor oferite.

Decizia a fost cu atât mai dificilă, cu cât respectarea principiilor de etică a fost mai importantă pentru noi și clientul nostru. Ne păstrăm integritatea în business, respectăm munca îndeplinită cu profesionalism, dorim să depășim așteptările partenerilor noștri și acționăm pentru a preveni posibile viitoare conflicte.

Astfel, situația a fost stabilizată în urma negocierilor cu sindicatul, prin încheierea unui contract colectiv de muncă. Acesta, creat, implementat și adaptat ulterior servește la prevenirea și limitarea conflictelor de muncă.