10 DECEMBRIE 2016 – Legal Magazin – Acordăm o importanță deosebită domeniului de etică și compliance în afaceri
mai 6, 2014
O cauză a CJUE relevantă în ceea ce privește conformitatea paginilor web cu regulile GDPR.
mai 9, 2014
10 DECEMBRIE 2016 – Legal Magazin – Acordăm o importanță deosebită domeniului de etică și compliance în afaceri
mai 6, 2014
O cauză a CJUE relevantă în ceea ce privește conformitatea paginilor web cu regulile GDPR.
mai 9, 2014

Titlul Executoriu European

La nivel Uniunii, există două modalități de a urmări executarea în străinătate a unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic. Un creditor care urmărește executarea în străinătate a unei hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare sau act autentic poate opta: fie să obțină un titlu executoriu european în statul membru în care se • eliberează/întocmește hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic; sau să obțină o declarație de executare în statul membru în care se • urmărește executarea, în temeiul procedurii de exequatur prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Titlul executoriu european se eliberează în urma unei proceduri simple, care poate fi folosită pentru creanțele transfrontaliere necontestate.

Această procedură permite ca o hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru referitoare la o creanță necontestată să fie recunoscută și executată cu ușurință într-un alt stat membru. Astfel, titlul executoriu european reprezintă un certificat care însoțește o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic și care permite libera circulație a hotărârii, tranzacției sau actului în cauză în Uniunea Europeană.

Creanța care face obiectul unui litigiu trebuie să fie un drept la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă.

Pentru a transforma o hotărâre judecătorească într-un titlu executoriu european, judecătorul va folosi în mod obligatoriu un formular-tip.

După ce instanța eliberează titlul executoriu european, acesta trebuie transmis autorității însărcinate cu executarea din statul membru în care locuiește debitorul sau în care se află activele acestuia.

Pe lângă titlul executoriu european, este necesară și trimiterea unui exemplar al hotărârii inițiale, putând fi necesară și o traducere a titlului, în funcție de limbile acceptate de autoritatea însărcinată cu executarea din celălalt stat membru. Nu sunt necesare alte formalități, hotărârea judecătorească putând fi executată în celălalt stat membru.

Cererea trebuie să se refere la o cauză civilă sau comercială.

  • Un titlu executoriu european nu poate fi obținut în următoarele situații:
  • aspectele fiscale, vamale sau administrative, sau răspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice (raspunderea extracontractuala)
  • starea sau capacitatea juridică a persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile;
  • falimentele, procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacțiile judiciare, concordatele și procedurile similare; Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență
  • arbitrajul.

Un certificat de titlu executoriu european se eliberează la cererea creditorului. Procedura de obținere a unui titlu executoriu european diferă în funcție de cazurile în care certifi catul este solicitat în legătură cu:

  • hotărâre judecătorească care urmează să fie pronunțată
  • hotărâre judecătorească care a fost deja pronunțată
  • un act autentic
  • tranzacție judiciară

Hotărârea care urmează să  fie certificată drept titlu executoriu european trebuie să  fie executorie. Cu toate acestea, un certificat  se poate elibera, de asemenea, atunci când hotărârea este executorie provizoriu.

În cazul în care titlul executoriu european este refuzat, reclamantul are două opțiuni: fie să atace refuzul de a acorda un titlu executoriu european, în cazul în care există această posibilitate conform dreptului intern, fie să urmărească executarea hotărârii într-un alt stat membru  conform procedurii de exequatur menționată în Regulamentul 44/2001.

ro_RORomanian